Amenajare drumuri agricole în comuna Moisei

iulie 2, 2014 at 3:50 pm

Planse mediu - Moisei-page-001Documentele proiectului:

1. Planse cu drumurile propuse spre amenajare

2. Certificat de urbanism

 

NOTIFICARE PRIVIND INTENŢIA DE REALIZARE A PROIECTULUI

 

1. DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA PROIECTULUI

 

1.1.    Denumirea obiectivului: AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE  ÎN COMUNA MOISEI

Lucrarea se încadrează conform H.G. 445/2009 – Anexa 2 privind “Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evoluției impactului asupra mediului” la articolul 10, pct. e – Construcția de drumuri.

 

1.2. Amplasamentul proiectului

                     – judeţul Maramureş,

-  localitatea Moisei.

 

             Planse mediu - Moisei-page-002   Coordonatele geodezice în sistem STEREO 070 ale punctelor care delimitează perimetrul suprefeţlor pe care urmează să se realizeze obiectivele sunt:

 

1.2.1. DRUM AGRICOL DEALUL STĂPAN (tronsoane 1 și 2)

1)       X = 467300

Y = 680600

2)    X = 468100

Y =  683800

3)   X =  469100

Y =  683850

4)   X =  467450

Y =  680550

 

Planse mediu - Moisei-page-0031.2.2. DRUM AGRICOL DEALUL PĂROȘII (tronsoane 1 și 2)

1)       X =   461100

Y =   684850

2)    X =   461650

Y =    687700

3)   X =    462300

Y =    687600

4)   X =    461800

Y =   684850

 

1.2.3. DRUM AGRICOL VALEA PĂROȘII PRISLOAPA

1)       X =   462850

Y =   688150

2)    X =   463950

Y =    688200

3)   X =    463950

Y =    687800

4)   X =    463000

Y =    687650

 

 

 

 

1.2.4. DRUM AGRICOL DEALUL JURCHII – LĂCȘOR

1)       X =   465850

Y =    685950

2)    X =   465200

Y =    687350

3)   X =    465200

Y =    687600

4)   X =    465750

Y =   687500

5)   X =   466250

Y =   685950

 

1.2.5. DRUM AGRICOL PODUL LUI TIPERI

2)       X =   464850

Y =    681650

2)    X =   464800

Y =    682800

3)   X =    465100

Y =    682800

4)   X =    465000

Y =    681650

 

Planse mediu - Moisei-page-0041.3. Date de identificare a titularului proiectului

a. Denumire titular    :   COMUNA MOISEI
b. Adresa: Loc. Moisei nr. 1300, cod poştal 437195, telefon 0262 – 347 601, jud. Maramureş.

c. Reprezentant legal: TOADER ȘTEȚCU, Primarul Comunei MOISEI, Telefon: 0745 047 601;

1.4. Încadrarea în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului: Obiectivul este cuprins în intravilanul și extravilanul localității Moisei.

 

1.5. Încadrarea în alte activități existente: Lucrarea se încadrează în activitatea de modernizări căi de comunicație.

 

1.6. Bilanțul teritorial

 

Planse mediu - Moisei-page-005Suprafețele de teren afectate de realizarea acestor lucrări se regăsesc în  “Anexa nr. 3: INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOISEI” – atestat prin H.G. 934/2002, modificată și completată cu H.G. 623/16.06.2011.

Suprafețele ce vor fi ocupate definitiv de relizarea lucrărilor propuse, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan, se prezintă astfel:

 

 

 

 

 

Specificații Suprafețe ocupate [mp]
Lungime Lățime Suprafață Poziție de identificare în anexa nr.3
Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 1 3820 4 15.280 31
Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 2 960 4 3.840 31
Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 1 4010 4 16.040 35
Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 2 440 4 1.760 35
Drum agricol Valea Păroșii – Prisloapa 1510 4 6.040 20
Drum agricol Dealul Jurchii – Lăcșor 1970 4 7.880 36
Drum agricol Podul lui Tiperi 1170 4 4.680 83

 

2. DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

 

2.1. DESCRIEREA TRASEELOR

2.1.1. Drumul agricol Dealul Stăpan – tronson 1 este situat în partea sud-estică a localității Moisei. Punctul de început al traseului se află în drumul forestier Izvorul Dragoș. În plan orizontal, traseul drumului se desfășoară pe direcția SSE, pe o lungime de 3,820 km, ajungând în apropierea fondului forestier aparținător domeniului public al orașului Borșa,  și are caracterl de drum de versant pe prima parte a traseului și drum de culme pe cea mai mare parte din lungime. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la altitudinea de 625 m, iar punctul final la 985 m, rezultând o pantă medie de 9,45%; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă declivități cu valori variabile, cuprinse între – 1,95 % și + 17,5%. În profil transversal, drumul existent are ampriza aproximativ conturată, fără a se diferenția partea carosabilă de restul elementelor geometrice, desfășurându-se în general la nivelul terenului, și în multe situații în profil de debleu; nu se consemnează existența șanțurilor de scurgere a apelor pluviale, evacuarea acestora realizându-se în cele mai multe situații în lungul traseului, pe porțiunea carosabilă a amprizei, fapt care conduce la spălarea drumului și formarea de ogașe, precum și la stagnarea apei pe unele porțiuni, cu înnoroirea excesivă a acestora, fenomene care afectează negativ desfășurarea traficului.

 2.1.2. Drumul agricol Dealul Stăpan – tronson 2 este situat tot în partea sud-estică a localității Moisei, fiind o continuare a drumului de interes local Valea Undiului (asfaltat în urmă cu cca 2 ani).  În plan orizontal traseul drumului se desfășoară pe direcția ESE pe prima parte, apoi pe direcția sud până la punctul în care se racordează cu  Drumul agricol Dealul Stăpan – tronson 1. Lungimea traseului este de 0,960 km și are caracterul de drum de versant. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la altitudinea de 623 m, iar punctul final la 702 m, rezultând o pantă medie de 8,23%; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă declivități cu valori variabile, cuprinse între + 0,9 % și + 22,5%. Cât despre elementele geometrice în profil transversal, sunt similare cu considerațiile prezentate în cazul anterior.

2.1.3. Drumul agricol Dealul Păroșii – tronson 1 este situat în partea nord-vestică a localității Moisei. Traseul drumului începe din drumul comunal D.C. 2 Valea Păroșii – Valea Scradei, la cca 0,5 km de drumul național D.C. 18 Baia Mare – Sighetu Marmației – Vișeu – Borșa – Iacobeni. În plan orizontal, prima parte a traseului se desfășoară sinuos pe direcția est – vest, după care tot sinuos pe direcția nord, lungimea totală fiind de 4,010 km. Drumul are caracter alternativ de drum de versant și drum de culme. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la altitudinea de 560 m, iar punctul final la 1018 m, rezultând o pantă medie de 11,42%; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă declivități cu valori variabile, cuprinse între  – 4,38 % și + 19,2%. În profil transversal, drumul existent are ampriza aproximativ conturată, partea carosabilă fiind marcată prin prezența unei împietruiri alcătuită din bolovăniș-balast în amestec cu piatră spartă cu granulometrie incertă; se desfășoară în general la nivelul terenului, și în unele situații în profil de debleu; șanțurile de scurgere a apelor pluviale lipsesc aproape în totalitate, evacuarea acestora realizându-se în mare măsură în lungul traseului, pe porțiunea carosabilă a amprizei, fapt care, ca în situațiile prezentate anterior, conduce la spălarea drumului și formarea de ogașe, precum și la stagnarea apei pe unele porțiuni, cu înnoroirea excesivă a acestora, fenomene care, deasemeni, creează un serios disconfort în desfășurarea traficului.               2.1.4. Drumul agricol Dealul Păroșii – tronson 2 este situat tot în partea nord-vestică a localității Moisei. Traseul drumului începe din drumul agricol Dealul Păroșii – tronson 1, la Km 3 + 780, și se desfășoară pe direcția vest – est pe o lungime de 0,440 km. Are în totalitate caracterul de drum de versant. Altitudinal, drumul este situat între cotele + 990 m și + 1026 m, rezultând o pantă medie de 8,18%; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă declivități cu valori variabile, cuprinse între – 9,1 % și + 16,0 %. Elementele geometrice în profil transversal, sunt similare cu cele ale drumului Dealul Păroșii – tronson 1.

2.1.5. Drumul agricol Valea Păroșii – Prisloapa este situat în partea nordică a localității Moisei.  Traseul este, cum arată și numele, o prelungire a drumului agricol Valea Păroșii, drum amenajat în anul 2011 pe baza unui proiect finanțat în cadrul programului F.E.A.D.R. În plan orizontal traseul drumului se desfășoară pe direcția vest – est, în proximitatea hotarului cu Vișeu de Sus.  Lungimea traseului este de  de 1,510 Km și are în totalitate caracterul de drum de versant. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la altitudinea de 944 m, iar punctul final la 1054 m, rezultând o pantă medie de 5,96 %; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă rampe și pante cu valori ale declivităților cuprinse între  – 5,8 % și + 13,7%. În profil transversal, partea carosabilă este marcată prin prezența unei împietruiri alcătuită din balast în amestec cu piatră spartă cu granulometrie incertă; se desfășoară în general la nivelul terenului, și în unele situații în profil de debleu; șanțurile de scurgere a apelor pluviale lipsesc aproape în totalitate, evacuarea acestora realizându-se în mare măsură în lungul traseului, pe porțiunea carosabilă a amprizei, fapt care, ca în situațiile prezentate anterior, conduce la spălarea drumului și formarea de ogașe, precum și la stagnarea apei pe unele porțiuni, cu înnoroirea excesivă a acestora, fenomene care, deasemeni, creează un serios disconfort în desfășurarea traficului.

2.1.6. Drumul agricol Dealul Jurchii – Lăcșor este situat tot în partea nordică a localității Moisei și este o prelungire a drumului intracomunal Dealul Jurchii, drum modernizat în cadrul programului de renovare a satelor, măsura 3.2.2. finanţat prin F.E.A.D.R.   Traseul are lungimea de 2,010 km. În plan orizontal se desfășoară sinuos pe direcția nord pe lungimea de 1,6 km, apoi pe direcția vest pe cca 0,4 km, în proximitatea hotarului cu Vișeu de Sus.  Pe toată lungimea, drumul are caracter de drum de versant. Drumul are caracter alternativ de drum de versant și drum de culme. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la altitudinea de 895 m, iar punctul final la 1050 m, rezultând o pantă medie de 7,7%; Desfășuraea în profil longitudinal prezintă declivități cu valori variabile, cuprinse între – 2,45% și + 18,7%. În profil transversal, drumul existent se desfășoară în general la nivelul terenului, și în unele situații în profil de debleu; șanțurile de scurgere a apelor pluviale lipsesc aproape în totalitate, evacuarea acestora realizându-se în mare măsură în lungul traseului, pe porțiunea carosabilă a amprizei, fapt care, ca în situațiile prezentate anterior, conduce la spălarea drumului și formarea de ogașe, precum și la stagnarea apei pe unele porțiuni, cu înnoroirea excesivă a acestora, fenomene care, deasemeni, creează un serios disconfort în desfășurarea traficului.

2.1.7. Drumul agricol Podul lui Tiperi este situat în partea central-sudică a localității Moisei și se conturează ca o legătură între partea sudică și cea nordică a drumului comunal D.C. 1 (DN 17C Km 79 + 763 ÷  DN 17C Km 77 + 060), conform planului de încadrare. Traseul are lungimea de 1,170 km. În plan orizontal se desfășoară pe direcția sud – nord fără a prezenta sinuozități semnificative. În profil longitudinal, punctul inițial al traseului se află la cota + 711 m (pornirea din partea sudică a traseului DC 1), iar punctul final la cota + 594 m (la racordarea pe partea nordică a traseului DC 1). Panta generală a traseului este de 10%, valorile extreme ale declivităților fiind – 17,1 % și + 5,9 %. În profil transversal drumul se desfășoară, în general, în profil de debleu, pe unele porțiuni fiind la nivelul terenului și chiar în profil de rambleu. Pe ce mai mare parte din lungimea traseului, șanțurile de scurgere lipsesc, iar evacuarea apelor pluviale se realizează pe banda carosabilă, aceasta fiind expusă erodării și degradării consistente, cu consecințe negative asupra desfășurării traficului.

 

            2.2. ELEMENTE GEOMETRICE ŞI CONSTRUCTIVE

 

Planse mediu - Moisei-page-006Elementele geometrice ale drumurilor în plan orizontal, în profil longitudinal, şi în profil transversal sunt  în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 66/N/2000 al M.L.P.A.T. pentru aprobarea Specificaţiei tehnice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural, Indicativ ST-022-1999.

Drumurile vor avea următoarele caracteristici principale:

 

-          Lungimile propuse pentru amenajare ca drumuri agricole se prezintă astfel:

- Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 1 3.820 m
- Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 2 960 m
- Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 1 4.010 m
- Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 2 440 m
- Drum agricol Valea Păroșii – Prisloapa 1.510 m
- Drum agricol Dealul Jurchii – Lăcșor 1.970 m
-  Drum agricol Podul lui Tiperi 1.170 m
Lungimea totală a traseelor 13.880 m

 

-          Lăţimea părţii carosabile în aliniament : 2,75 m ;

-          Lăţimea părţii carosabile în platformele de întâlnire a vehiculelor: 5,70 m;

-          Lăţimea acostamentelor : 2 buc x 0,375 m = 0,75 m;

-          Lăţimea platformei drumului în aliniament : 3,50;

-          Lăţimea platformei drumului în platformele de întâlnire a vehiculelor: 6,45 m;

-          Viteza de proiectare : 15 km/h;

-          Clasa tehnică (conf. Ordinul nr. 46/1998) : V;

-          Categoria de importanţă: D (conform H.G. 766/1997); 

-          Clasa de importanţă conf. STAS 4273/1983: IV Construcţie de importanţă secundară;

-          Gradul de asigurare pentru condiţii normale de exploatare conf. STAS 4068/2-87: 5%;

 

În cadrul prezentului proiect se vor realiza următoarele lucrări:

 

2.3.LUCRĂRI DE BAZĂ

 

Planse mediu - Moisei-page-0072.3.1. Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 1:

- Terasamente:  – deblee :                     5.555 mc;

- ramblee:                    2.670 mc;

- Strat de formă din bolovăniș-pietriș:  2.735 mc;

- Strat de fundație din balast:                3.380 mc;

- Strat de fundație din piatră spartă:      2.335 mc;

- strat de uzură din macadam 10 cm:   11.752 mp;

- Acostamente din piatră spartă:                286 mc.

 

2.3.2. Drum agricol Dealul Stăpan – tronson 2:

- Terasamente:  – deblee :                     1.120 mc;

- ramblee:                       311 mc;

- Strat de formă din bolovăniș-pietriș:     695 mc;

- Strat de fundație din balast:                   860 mc;

- Strat de fundație din piatră spartă:         594 mc;

- strat de uzură din macadam 10 cm:    3.002 mp;

- Acostamente din piatră spartă:                72 mc.

2.3.3. Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 1:

- Terasamente:  – deblee :                     4.558 mc;

- ramblee:                    2.944 mc;

- Strat de formă din bolovăniș-pietriș:  2.895 mc;

- Strat de fundație din balast:                3.580 mc;

- Strat de fundație din piatră spartă:      2.474 mc;

- strat de uzură din macadam 10 cm:  12.488 mp;

- Acostamente din piatră spartă:               301 mc.

2.3.4. Drum agricol Dealul Păroșii – tronson 2:

- Terasamente:  – deblee :                     1.606 mc;

- ramblee:                       152 mc;

- Strat de formă din bolovăniș-pietriș:     327 mc;

- Strat de fundație din balast:                   405 mc;

- Strat de fundație din piatră spartă:         281 mc;

- strat de uzură din macadam 10 cm:     1.431 mp;

- Acostamente din piatră spartă:                 33 mc.

 

2.3.5. Drum agricol Valea Păroșii – Prisloapa:

- Terasamente:  – deblee :                     1.457 mc;

- ramblee:                      876 mc;

- Strat de formă din bolovăniș-pietriș:  1.096 mc;

- Strat de fundație din balast:                1.356 mc;

- Strat de fundație din piatră spartă:         938 mc;

- strat de uzură din macadam 10 cm:     4.743 mp;

- Acostamente din piatră spartă:               113 mc.

2.3.6. Drum agricol Dealul Jurchii – Lăcșor:

- Terasamente:  – deblee :                     1.185 mc;

- ramblee:                    1.082 mc;

- Strat de formă din bolovăniș-pietriș:  1.424 mc;

- Strat de fundație din balast:                1.761 mc;

- Strat de fundație din piatră spartă:      1.217 mc;

- strat de uzură din macadam 10 cm:   6.146 mp;

- Acostamente din piatră spartă:              148 mc.

 

2.3.7. Drum agricol Podul lui Tiperi:

- Terasamente:  – deblee :                     1.745 mc;

- ramblee:                    1.154 mc;

- Strat de formă din bolovăniș-pietriș:     839 mc;

- Strat de fundație din balast:                1.037 mc;

- Strat de fundație din piatră spartă:         716 mc;

- strat de uzură din macadam 10 cm:     3.604 mp;

- Acostamente din piatră spartă:                 88 mc.

 

            3. MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂȚILOR

 

Planse mediu - Moisei-page-0083.1. Alimentarea cu apă: nu este cazul;

 

3.2. Evacuarea apelor uzate: nu este cazul.

Evacuarea apelor pluviale din zona amenajată se va realiza prin șanțuri trapezoidale și rigole triunghiulare, cu descărcarea acestora prin podețe tubulare Ø 400 mm.

 

3.3. Asigurarea apei tehnologice: apa industrială necesară pentru obţinerea umidităţii optime de compactare a straturilor rutiere, ca şi cea necesară preparării betoanelor va fi asigurată din cursul de apă cel mai apropiat de obiectiv: râul Vișeu.

3.4. Asigurarea agentului termic: nu este cazul.

 

 

PROIECTANT                                                                       BENEFICIAR

S.C.  PROCONS FOREX SRL                                                       COMUNA MOISEI

Hristos a înviat!

aprilie 21, 2014 at 9:04 am

CONCURS

februarie 26, 2014 at 8:25 am

 

cropped-Primarie1.jpg

ANUNȚ

 

Primaria comunei Moisei, jud. Maramureș, cu sediul în comuna Moisei, Str. Principală, Nr. 1300,  scoate la concurs în data de  28 Martie 2014,  ora  10:00,  două posturi vacante de Inspector asistent  şi Inspector debutant.

 

 

Inspector  - grad profesional asistent – Compartimentul Resurse Umane-Salarizare

Data concursului

28 Martie .2014

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

17. Martie 2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Primaria  comunei Moisei- Secretar

Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

19. 03 .2014                Primaria comunei  Moisei

Proba scrisă

28.03. 2014 ora 10:00 Primaria comunei  Moisei

Interviu

02.04.2014 ora  12:00 Primaria comunei  Moisei

Nivelul postului:

 De execuție

Funcţia publică corespunzătoare categoriei:

 

 

Clasa

I

 

Condiții de participare la concurs

 Condiții generale: trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la  Art. 54 din Legea 188/1999privind Statutul funcționarilor publici (r)

Pregătirea de specialitate

 

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura  Știinţelor Economice;

Condiţii minime de vechime în

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

 

 

 

 

 

 

 

 

Minim 1 an vechime în specialitatea studiilor.

 

 

Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura  Știinţelor Economice în cadrul Universităților de stat sau particulare  acreditate conf. Nomenclatorului domeniilor și spacializărilor prevăzute în  HG 493/2013 ;

- cunoștințe minime pe calculator

 

 

 

Inspector –grad profesional debutant –Compartimentul Registrul Agricol

Data concursului

28. Martie 2014

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

17 Martie .2014

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Primaria comunei Moisei-Secretar

Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:

 

Selectarea dosarelor

19.03..2014 Primaria comunei Moisei

Proba scrisă

28.03.2014 ora 10:00 Primaria comunei Moisei

Interviu

02.04.2014 ora 12:00 Primaria comunei Moisei

Nivelul postului:

 

 De execuție

Funcţia publică corespunzătoare categoriei:

 

Clasa

I

Condiții de participare la concurs

 Condiții generale: trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la  Art. 54 din Legea 188/1999privind Statutul funcționarilor publici (r)

 

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  fundamental alȘtiințelor Inginerești sau Științe Sociale.

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

 

 Nu sunt condiții de vechime.

 

 

 

 

 

Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al  Științelor Inginerești  sau Științe Sociale  din  cadrul Universităților de stat sau particulare  acreditate conf. Nomenclatorului domeniilor și specializărilor prevăzute în  HG 493/2013 .

- cunoștințe minime pe calculator

 

 Documente necesare pentru înscriere în concurs:

1. Condiţii generale

2. Acte necesare pentru dosarul de concurs

3. Declaraţie pe proprie răspundere

4. Formular pentru înscriere

5. Model de adeverinţă pentru dosar

6. Bibliografie resurse umane

7. Bibliografie registru agricol

Moiseiul turistic

februarie 6, 2014 at 11:37 am

Despre Moisei, cu dragoste și nostalgie…

februarie 5, 2014 at 6:58 pm

0007__2013_05_28-jpgUn text vechi de 18 ani, despre Moisei şi despre moiseieni, scris cu dragoste de o moiseiancă de ispravă, fiica doamnei profesoare Todora Coman (Todora lu’ Vărzari), Crina. 

Pe-un picior de plai

Pe-o gură de rai…

 

Iată cuvintele magice care încadrează perfect aceste ţinuturi şi pe oamenii lor- un pumn de oameni închişi între cer şi pământ.

Pământul acesta străbun, udat deseori de sânge, i-a ţinut aici nu prin bogăţia lui. Şi cerul, ca o cupolă deasupra-le, infinit, n-a fost niciodată un refugiu pentru ei, ci un loc de evadare pentru a lăsa jos greutăţile vieţii. Ştiau că e pavăză deasupra lor, lucru care nu-i determina însă să-şi calce cuvântul, să-şi vândă ţara, să renunţe la credinţele lor pentru o  pungă de galbeni. Cerul acesta bun se putea prăbuşi şi peste ei.

Locul încercuit de dealuri şi străjuit de Titanul Carpaţilor Orientali, Pietrosul, veşnic la pândă, veşnic acolo, te face să te gândeşti de multe ori la el. Nu pentru c-ar avea ceva deosebit pentru toţi, ci pentru că aici te-ai născut. Pentru cel plecat, deşi temporar, după cum spunea Mircea Eliade, locul natal e un spaţiu mitic şi o geografie.

Oamenii de aici nu sunt neapărat purtători de mituri, ci cunoscători ai acestora. Venind aici din oraşul acela străin ţie, te eliberezi de gânduri şi de dorinţe sau te obsedează mai mult? O întrebare poate fără răspuns, pentru că oamenii şi locurile acestea nu-ţi oferă nicicând răspunsuri, pun doar întrebări, deşi nu ştiu că o fac. Atât de simplu e totul, încât e foarte greude înţeles. De ce gândesc ei aşa? De ce nu pun la îndoială nimic din ce spun? E atât de mult echilibru în ei, încât , cunoscându-i real, te cutremuri.

Ai vrea să pleci continuu ca revenind să vezi frumuseţea din ei, pe care, de altfel, poate nu ai observa-o. Deşi totul se transformă, ei rămân mereu aceiaşi oameni de încredere acum şi în eternitate. Deşi lipsiţi total de studii psihologice, ei cunosc omul dintr-o singură ochire, cu o ştiinţă care vine din adâncul fiinţei lor. Şi sunt atât de culţi, încât nu o oferă uşor şi oricui, fără circumstanţe atenuante.

Sunt egoişti cu suflet larg.

Poate că nimic nu-i caracterizează mai bine decât proverbul Omul sfinţeşte locul. Nu neg astfel frumuseţea acestor meleaguri, tăcute şi misterioase, dar oamenii sunt cei care ştiu şi să tacă, şi să asculte, şi să vorbească…

Ei sunt cei care au creat şi creează poveşti pline de farmec, cânturi şi versuri. Şi pentru a nu rămâne necunoscute, ei ridică, din vreme în vreme, oameni care ştiu să grăiască cu înţelepciune, contopind parcă tăcerea atotştiutoare a unor vremuri trecute.

Aici totul cântă. Cântă şi vorbeşte. Trebuie să ştii doar să asculţi.

În cântul lor, dealurile şi pădurile foşnind au pierdut câteva cuvinte pe cale. Culegându-le, le-ai putut folosi pentru a spune puţin din  ceea ce se poate spune.

 

Crina Coman (1994)

elevă anul IV Şcoala Normală din Sighetu Marmaţiei